اكتيۏيتي


Segala maklumat dan aktiviti BADAR Sehebat boleh juga dilihat di page rasmi kami ..

AKTIVITI TAHUN 2013


AKTIVITI TAHUN 2014

Liqa Usrah
Gotong Royong Surau Al-Azhar
Malam Muhasabah Diri
Majlis Perasmian Ihya' Ramadhan 2014
Tadarus Al-Quran
Minggu Sunnah Nabi


No comments :

Post a Comment